Dekanın Mesajı

 İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine hoş geldiniz.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi üniversitemizin ilk kurulan ve en büyük fakültelerinden biridir. Fakültemiz deneyimli öğretim üyesi kadrosu ile evrensel bilime ve mühendisliğe katkı yapmayı, uluslararası düzeyde donanımlı ve yetkin mezunlar yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Hedefimiz mezunlarımızı küresel bir meslek olan mühendisliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları ile donatmaktır. Bu amaçla öğrencilerimize güncel ders programları ile güçlü bir bilim ve mühendislik temeli kazandırmayı ve onlara yaratıcı düşünmeyi öğreterek, verimli ve rekabetçi kariyerlere hazırlamaya çalışmaktayız. Amacımız, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış öğretim elemanı kadromuzla öğrenci merkezli bir eğitim uygulamaktır.

    Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizin İngilizce eğitim verdiği bölümler: İnşaat Mühendisliği, Mimarlık Bölümü, Türkçe eğitim verdiği İnşaat Mühendisliği, Mimarlık Bölümü,  Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerimizle birlikte 8 değişik bölümde Lisans eğitimi vermektedir. Bunun yanı sıra, Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği alanında Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri de Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde mevcuttur. Fakültemizde verilen kaliteli eğitimin sonucunda alınan diplomalar uluslararası geçerliliğe sahiptir.

    Mühendislik eğitimi ve bilimsel araştırmalar birbirinden ayrılmaz bir ikilidir. Bu bağlamda fakültemizde dünya standartlarına uygun eğitim ve araştırma amaçlı çok sayıda çeşitli laboratuvarlarımız bulunmaktadır.

    Mühendis adayı olarak eğitim aldığınız dönemde derslerinizde başarı göstereceğinize ve dürüstlüğünüz, yurt sevginiz ile toplum için alacağınız görev ve sorumluluklarla örnek fertler olacağınıza içtenlikle inanıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.