Genel Bilgiler

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin öncelikli hedefi, içinde bulunduğumuz yüzyılda ülkemiz için gerekli olan mühendis ve mimarları yetiştirerek, geleceğin teknoloji liderlerini ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda, mezun olacak mühendis ve mimarlarımızın öncelikli olarak mesleki etiğe sahip birer uzman olarak donatılması hedeflenmektedir. Lisans eğitimleri süresince öğrencilerimizin araştırma alışkanlıklarını artırmak, akademik ve bilimsel çalışmalar için gerekli olan altyapıyı sağlamak, mezun öğrencilerimizin ilerleyen zamanda yapacakları her türlü proje ve araştırma süreçleri için rehber niteliği taşımaktadır.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz bünyesinde, Bilgisayar, Endüstri, İnşaat, Mekatronik Mühendislikleri ile Mimarlık Programı mevcuttur. Öğrenciler bu programlara Matematik-Fen (MF-4) türündeki kazandıkları başarı puanlarına göre yerleştirilmektedir. Öğrencilerimize birinci sınıfta, temel matematik, fizik, bilgisayar gibi dersler, ilerleyen sınıflarda ise ağırlıklı olarak mesleki dersler verilmektedir. Aynı zamanda fakültemiz bünyesinde, çift anadal imkanı ve Erasmus kapsamında 52 Avrupa üniversitesi ile öğrenci değişim programları mevcuttur.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi lisans düzeyindeki eğitimin temel amaçları şunlardır:

1. Mühendislik alanlarının kapsadığı konuları teorik olarak analiz edebilen, değerlendirebilen ve irdeleyebilen,

2. Bilimsel araştırma yöntemlerini ve blgi teknolojilerini etkin bir şekilde çalışmalarına uygulayabilen,

3. Alanıyla ilgili edinilen teorik bilgiler doğrultusunda yeterli ve yetkin çalışmalar yürütebilen,

4. Yürüttüğü çalışmalarla kullanılabilir gerçek dünya problemlerine yönelik uygulamalar geliştirebilen,

5. En az bir yabancı dilde fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen,

6. Problem çözme, kaynak yönetimi, zaman yönetimi, çalışma disiplini ve iletişim becerilerinde başarılı,

7. Bireysel olarak çalışma gerçekleştirebilecek yeterlikte,

8. Aynı zamanda ekip içerisinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme davranışı gelişmiş,

9. Bilimsel dergi ve yayınları takip ederek bilimsel düşünme temelinde sorgulayıcı tutuma sahip,

10. Evrensel değerler çerçevesinde, toplumsal olayları anlayabilme ve değerlendirme ve katılımda bulunabilme davranışlarını ilke edinmiş,

11. Yaşamboyu öğrenme felsefesinin gereklerini benimsemiş, farkındalık düzeyi yüksek ve medeni cesaret sahibi, girişimci ve üretken mühendisler yetiştirmektir.