Tez Yazım Klavuzu

2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Endüstri Mühendisliği için kullanılacak tez formatı ektedir.

Hazırlama Kılavuzu