ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Endüstri mühendisliği alanındaki konuları kapsamlı şekilde analiz edebilen, değerlendirebilen ve yorumlayabilen,Endüstri mühendisliği alanındaki problemlerde bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilen ve çözüm yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilen, Endüstri mühendisliği alanında öğrendiği teorik bilgileri kullanarak çalışmalar yürütebilen, Gerçekleştirdiği çalışmalarla gerçek kısıtlar altında gerçek mühendislik problemlerine yönelik uygulamalar geliştirebilen, Kendini en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, Problem çözme, zaman yönetimi, kaynak yönetimi, çalışma disiplini ve iletişim becerilerinde başarılı oılabilen, Bireysel ve takım çalışma etkin rol oynayabilecek, Bilimsel dergi ve makale gibi kaynakları takip ederek bilimsel dünyayla iletişim içinde olabilecek ,Mesleki etik ve sorumluluk değerlerine sahip olabilen ,Yaşamboyu öğrenmeyi benimsemiş, Farkındalık düzeyi ve medeni cesareti yüksek mezunlar vermektir.

 
Programın Hedefi

Öğrencilerine endüstri mühendisliği problemleri için matematik, mühendislik bilimi, yöneylem araştırması, uygulamalı olasılık ve istatistik, bilgisayar ve benzetim tekniklerini öğreterek bu problemleri modelleme ve çözebilme becerisi kazandırmak, Öğrencileri takım çalışmasına hazırlamak amacıyla sanayi ile işbirlikleri kurmak, Öğrencilere Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda yaptığı araştırma ve çalışmalardan elde ettiği verileri gerçek problemlere aktarıp, analiz edip yorumlayabilmesi ve uygulayabilmesi için imkan sağlamak, Öğrencilerin güncel gelişmeleri takip edebilmek amacıyla modern yazılım, donanım ve eğitim teknolojilerinden faydalanma imkanı sunmak, Endüstri Mühendisliği Bölümü ders plan ve programlarını güncel ve çağdaş konulara göre, gerektiğinde güncellemek, Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimleri için için danışmanlık sisteminin etkin bir şekilde yürümesini sağlamak

 
Kariyer Olanakları

Endüstri mühendisliği Bölümü mezunları, yurt içi ve yurt dışında sanayi sektörü, çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında üretim planlama kontrol mühendisi, çeşitli seviyelerde yönetici, yönetici yardımcısı, akademisyen, sistem tasarımcısı, toplam kalite kontrol sorumlusu, danışmanlık hizmetleri sorumlusu, iş güvenliği uzmanı, stratejik planlama uzmanı, sistem çözümleyici, program yazılımcısı, finans sektöründe planlamacı, tedarik zinciri ve lojistik yöneticisi, diğer dal ve disiplindeki elemanlarla işbirliği yaparak çeşitli büyüklükteki projelerde görev almada tercih edilmektedirler. Mezunlarımızın tercih edildikleri iş alanları ve sektörler giderek artmaktadır.Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Endüstri Mühendisliği bilim dalanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçişlerinde 2547 sayili Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin (e) fikrasina göre hazirlanan yönetmelik hükümleri uygulanir.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 6
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 6
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2011-2012
Puan Türü MF4
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 6 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS