Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Taşkın ve Heyelan Sempozyumu

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 24-26 Ekim 2013 Tarihinde  Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Taşkın ve Heyelan Sempozyumu “ da Üniversitemizi temsilen, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç.Dr.Necati Gülbahar, “Türkiye’de  Meydan gelen Sel ve Taşkınların Nedenleri ve Etkilerinin Azaltılması Üzerinde Bir Değerlendirme” başlıklı bir bildiri sunmuştur.Hocamızı tebrikeder,başarılarının devamını dileriz.