Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

IGU Endüstri Mühendisliği Sempozyumuna Ait Görseller

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 27 Mart 2014 tarihinde yapılmış olan  

Endüstri Mühendisliği Sempozyumuna ait görseller ektedir...