Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

II.Biyomühendislik ve Genetik Günlerine Ait Görseller

Sayın Yrd. Doç. R. Murat Demirer hocamız 9-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılan Üsküdar Üniversitesi II.Biyomühendislik ve Genetik Günleri çerçevesinde,10 Mayıs 2014 günü "Nöral popülasyonlarda ECoG verilerinin analizi ile kortekste faz geçişlerine bağlı ani dinamiklerin belirlenmesi, bilgi akış yollarının anlaşılması ve modellenmesi" konulu bir seminer vermiştir.

Seminere ait görselleri aşağıda bulabilirsiniz.