Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Açılış

Sevgili Öğrenciler,

 
Gelişim Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eğitim ve Öğretimi 15-09-2014 tarihi itbarıyla başlamış ve derslerimiz devam etmektedir.
 
Hepinize başarılı ve sağlıklı bir dönem dileriz.
Dekanlık