İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

Erasmus Öğrenci Değişim Programı

17.04.2018 Sal 02:45

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam etmektedir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Erasmus+ Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek öğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:
·         Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları
·         Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları.
 
Uygun Katılımcılar Kimlerdir?
Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve personelidir.  
Uygun Kuruluşlar Hangileridir?
Yükseköğretim kurumu olarak başvurabilmek için; Program ülkesinde yerleşik olup, “Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi yükseköğretim kurumu olmak gerekmektedir.
Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu olarak başvurabilmek için; Program ülkesinde yerleşik olup, Yükseköğretim Hareketliliği Konsorsiyum Belgesi sahibi koordinatör kuruluş olmak gerekmektedir.
Yükseköğretim öğrenci ve personelinin hareketlilik faaliyeti, her ikisi de Program Ülkelerinde yerleşik en az bir gönderen ve en az bir ev sahibi kuruluş içermelidir.
Faaliyet türüne göre;
·         Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; hem gönderen hem de ev sahibi kuruluşlar ECHE sahibi yükseköğretim kurumu olmalıdır.
·         Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; gönderen kuruluş ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise işgücü piyasasında yada eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir.
·         Ders vermeye yönelik personel hareketliliğinde; ev sahibi kuruluş ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Gönderen kuruluş ise işgücü piyasasında yada eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir.
·         Eğitim almaya yönelik personel hareketliliğinde; gönderen kuruluş ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu yada işgücü piyasasında yada eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir.
Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir?
Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar şu rol ve görevleri üstlenirler:
·         Gönderen kuruluş: Öğrenci ve personelin seçimi ve yurt dışına gönderilmesinden sorumludur. Bu görev hibe ödemeleri, hareketlilik dönemine hazırlık, izleme ve tanımayı da içermektedir.
·         Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen öğrenci/personeli kabul etmek, onlara eğitim/staj veya faaliyet programı önermekle yükümlüdür.
Faaliyet Süreleri Ne Kadardır?
Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:
·         Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; 3 ila 12 ay
·         Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay
·         Ders vermeye/Eğitim almaya yönelik personel hareketliliğinde; seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Her durumda, ders vermeye yönelik bir faaliyet haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
 
 
ERASMUS+ ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ
 
Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.
 
Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?
Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi vb içerir.
 
*Erasmus+ ve kurumlar arası ikili anlaşmalarımız dönemler itibari ile değişiklik göstererek güncellenmektedir.

 

ERASMUS+ PROGRAMME INSTITUTIONAL  AGREEMENT  2017-20211-UNIVERSITY OF WIEN AUSTRIA
2-UNIVERSITY OF RUSE BULGARIA
3-VARNA UNIVERSITY OF MANAGEMENT BULGARIA
4-TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA BULGARIA
5-PRIVATE COLLEGE OF ECONOMIC STUDIES ZNOJMO CZECH REPUBLIC
6-MORAVIAN UNIVERSITY COLLEGE OLOMOUC CZECH REPUBLIC
7-HAMK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES FINLAND
8-UNIVERSITY OF TURKU FINLAND
9-UNIVERSITY OF OSIJEK CROATIA
10-UNIVERSITY OF ZADAR CROATIA
11-UNIVERSITY OF RIJEKA CROATIA
12-UNIVERSITY OF ULSTER ENGLAND
13-UNIVERSITY OF SHEFFIELD ENGLAND
14-CARDIFF UNIVERSITY ENGLAND
15-UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND (BRISTOL) ENGLAND
16-UNIVERSITY AUTONOMA DE BARCELONA SPAIN
17-UNIVERSITY OF SEGOVIA SPAIN
18-UNIVERSITY OF MALAGA SPAIN
19-UNIVERSITY POLITECNICA DE CARTAGENA SPAIN
20-UNIVERSITY OF OVIEDO SPAIN
21-UNIVERSITY OF MONDRAGON SPAIN
22-UNIVERSITY AUTONOMA DE MADRID SPAIN
23-POLITECNICA DE CATALUNYA SPAIN
24-UNIVERSITY OF VALENCIA SPAIN
25-UNIVERSITY OF MONDRAGON SPAIN
26-UNIVERSITY OF CATANIA ITALY
27-UNIVERSITY OF FOGGIA ITALY
28-UNIVERSITY OF MILANO ITALY
29-POLITECNICO DE BARI ITALY
30-UNIVERSITY OF FLORENCE ITALY
31-VILNIUS COOPERATIVE COLLEGE LITHUANIA
32-KAUNO KOLEGIJA LITHUANIA
33-UNIVERSITY KLAIPEDA LITHUANIA
34-INTERNATIONAL SCHOOL  OF LAW AND BUSINESS LITHUANIA
35-VILNIUS COOPERATION COLLEGE LITHUANIA
36-ECONOMIC UN KULTURAS AUGSTSKOLA LATVIA
37-RIGA BUILDING COLLEGE LATVIA
38-RIGA TEACHER TRAINING AND EDUCATION MANAGEMENT ACADEMY LATVIA
39-RIGA TECHNICAL UNIVERSITY LATVIA
40-ESTONIAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ESTONIA
41-COLLEGE OF DUNAUJVAROS HUNGARY
42-EDUTUS COLLEGE HUNGARY
43-UNIVERSITY OF WEST HUNGARY HUNGARY
44-JOZSEV FOISKOLA HUNGARY
45-ESZTERHAZY KAROLY FOISKOLA HUNGARY
46-TISCHNER EUROPEAN UNIVERSITY POLAND
47-JOZEF RUSIECKI OLSZTYN UNIVERSITY POLAND
48-THE EAST EUROPEAN STATE UNIVERSITY IN PRZEMYSL POLAND
49-UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN RZESZOW POLAND
50-BOLESLAV MARKOWSKI HIGHER SCHOOL OF COMMERCE IN KIELCE POLAND
51-SWIETOKRZYSKI COLLEGE POLAND
52-THE STEFAN BATORY HIGHER SCHOOL OF BUSINESS POLAND
53-JERZY KORCZAK UNIVERSITY OF PEDAGOGY IN WARSAW POLAND
54-CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLAND
55-UNIVERSITY OF COMPUTER SCIENCE AND ECONOMICS POLAND
56-LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLAND
57-RADOM ACADEMY OF ECONOMICS POLAND
58-KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLAND
59-KARKONOSZE COLLEGE POLAND
60-MEDICAL UNIVERSITY OF LODZ POLAND
61-JOZEF RUSIECKI OLSZTYN UNIVERSITY POLAND
62-KARKONOSZE COLLEGE POLAND
63-WYSZA SZKOLA HANDLU I USLUG POLAND
64-NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY IN TORUN POLAND
65-WARSAW UNIVERSITY OF INSURANCE AND BANKING POLAND
66-ISAG-EUROPEAN BUSINESS SCHOOL PORTUGAL
67-ESAD-SUPERIOR DE ARTES E DESIGN MATOSINHOS PORTUGAL
68-UNIVERSITY OF EVORA PORTUGAL
69-POLITECNICO DE BRAGANCA PORTUGAL
70-UNIVERSITY OF THE AZORES PORTUGAL
71-INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM PORTUGAL
72-POLITECNICO DE GUARDA PORTUGAL
73-UNIVERSITY DE BEIRA PORTUGAL
74-UNIVERSITY DE CATOLICA PORTUGAL
75-UNIVERSITY OF LISBOA PORTUGAL
76-TECHNICAL UNIVERSITY OF LUSOFONA PORTUGAL
77-POLITECNICO DE COIMBRA PORTUGAL
78-BUCHAREST UNIVERSITY OF ECONOMIC STUDIES ROMANIA
79-UNIVERSITY OF ORADEA ROMANIA
80-TITU MAIORESCU UNIVERSITY ROMANIA
81-UNIVERSITY OF ALBA IULIA ROMANIA
82-UNIVERSITY OF SUCEVA ROMANIA
83-UNIVERSITY OF PITESTI ROMANIA
84-EUROPEAN CENTER MARIBOR SLOVENIA
85-UNIVERSITY OF PRESOV SLOVAKIA
86-COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA SLOVAKIA
87-UNIVERSITY OF PRIMORSKA SLOVAKIA
88-TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CREAT GREECE
89-UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE GREECE
90-UNIVERSITY OF NOVI SAD SERBIA
91-AALEN UNIVERSITY GERMANY
92-NEURTINGEN-GEISLINGEN UNIVERSITY GERMANY
93-UPPSALA UNIVERSITY SWEDEN
94-STATE UNIVERSITY OF TETOVA MACEDONIA

BILATERAL AGREEMENT

 

1-NAGASAKI UNIVERSITY JAPAN
2-UNIVERSITY OF WISCONSIN-MILWAUKEE AMERICA (USA)
3-JEJU NATIONAL UNIVERSITY SOUTH KOREA
4-PALERMO UNIVERSITY İTALYA
5-TEXAS A&M UNIVERSITY AT QATAR QATAR
6-KENT STATE UNIVERSITY AMERİKA (USA)
7-UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND BRISTOL ENGLAND
8-UNIVERSITY OF NOVI SAD SERBIA
9-YAHIA FARES UNIVERSITY OF MEDEA ALGERIA
10-ZEWAIL CITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY EGYPT
11-SOFIA TECHNICAL UNIVERSITY BULGARIA
12-UNIVERSIDAD DE SEVILLA SPAIN
13-UNIVERSITE DU QUEBEC TROIS-RIVIERES CANADA
14-CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY REPUBLIC OF KOREA SOUTH KOREA
15-STEFAN CEL MARE UNIVERSITY ROMANIA
16-WOOSONG UNIVERSITY SOUTH KOREA

 

AKREDİTASYONLAR VE ULUSLARARASI ÜYELİKLERİMİZ

Üniversitemiz, yüksek öğrenim kurumu olmanın gereği olarak eğitim kalitesinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Uluslararası akreditasyon ve üyelikler vizyonunun bir parçası olan üniversitemiz, tüm akademik ve yönetsel birimlerinde bu doğrultuda başarılar elde etmiş veya bu yönde çalışmalarına devam etmektedir.

IAU (International assocıatıon of universities) : Uluslararası Üniversiteler Birliği

Macintosh HD:Users:meryemakin:Desktop:LOGOLAR:IAU:logo-IAU-EN fond Transparent.png

International AACSB (International—The Association to Advance Collegiate Schools of Business):Uluslararası Kaliteli Yönetim Eğitimi

aasbc logo ile ilgili görsel sonucu

İATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language): Uluslararası Yabancı Diller Öğretmenliği Birliği

PRME (Principles for Responsible Management Education) : Sorumlu İşletme Eğitiminin İlkeleri

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology):  Mühendislik Fakültesi Akreditasyonu

AHPGS (Accreditation Agency in Health and Social Sciences): Sağlık Bilimleri Akreditasyonu

CEA (Commission on English Language Program Accreditation) :Ingilizce Hazırlık Birimi Akreditasyonu

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) : Iktisadi Isari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Akreditasyonu

AQAS (Agency for Quality Assurance through Accrediation of Study Programmes) :Öğretim Programları Akreditasyonu ile Kalite Güvencesi

cea logo ile ilgili görsel sonucu

CEA (Commission on English Language Program Accreditation) : İngilizce Hazırlık Programı

 

https://ww1.emu.edu.tr/emu_v1/media/assets/images/membership-and-acreditations/abet-5.png


ABET: The Accreditation Board For Engineering and Technology: Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu

https://ww1.emu.edu.tr/emu_v1/media/assets/images/membership-and-acreditations/naab.png

NAAB: National Architectural Accrediting Board: Mimarlık Lisans Programı Akreditasyonu

https://ww1.emu.edu.tr/emu_v1/media/assets/images/membership-and-acreditations/miak.png

MİAK (Architectural Accrediting Board): Mimarlık Akreditasyon Kurulu

müdek logo ile ilgili görsel sonucu

 

 MÜDEK (Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programs): Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 

https://ww1.emu.edu.tr/emu_v1/media/assets/images/membership-and-acreditations/ahpgs.png

AHPGS: (Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales) : Sağlık ve Sosyal Bilimler Akreditasyon Kurumu

https://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2015/07/ciriec-logo.png

CRIEC(Intrenational Centre of Research and Information on the Public,Social and Cooperative Economy): Uluslararası Sosyal Ekonomi Araştırma ve Bilgi Merkezi

https://ww1.emu.edu.tr/emu_v1/media/assets/images/membership-and-acreditations/aqas.png

AQAS: (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs) : Öğrenim Programlarının kalite akreditasyonu

https://ww1.emu.edu.tr/emu_v1/media/assets/images/membership-and-acreditations/icograda.png

ICOGRADA: (International Council of Graphic Design Associations): Uluslararası Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi

https://ww1.emu.edu.tr/emu_v1/media/assets/images/membership-and-acreditations/ifi.png

IFI: (International Federation of Interior Architects/Designers): Uluslararası İç Mimarlar/Tasarımcılar Fedarasyonu

https://ww1.emu.edu.tr/emu_v1/media/assets/images/membership-and-acreditations/cits-and-guilds.png

City & Guilds: Gastronomi Akreditasyonu

 

*** Yukarıda belirtilen kurumlar- kuruluşlar ile akreditasyon başvuru süreci devam etmektedir.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01