İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

Staj

17.04.2018 Sal 11:40

STAJ BELGELERİNİ TESLİM EDERKEN UYULACAK ESASLAR

1. STAJ FORMLARI BİLGİSAYAR ORTAMINDA ve ÜÇ NÜSHA OLARAK DOLDURULACAKTIR.

2. ÖĞRENCİ İŞLERİNE ONAYLATILACAK  ÜÇ NÜSHA FORMDA MUTLAKA BÖLÜM VEYA PROGRAM  BAŞKANININ ISLAK İMZASI BULUNMALIDIR.

3. FORMLAR ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİM EDİLİRKEN BİR ADET NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ FORMA EKLENMELİDİR.

4. FORMLARIN STAJ BAŞLAMA TARİHİNDEN EN GEÇ ONBEŞ GÜN ÖNCE ÖĞRENCİ İŞLERİNE ONAYLATILMASI ZORUNLUDUR.  

5. FORMLARINI ZAMANINDA ONAYLATMAYAN ÖĞRENCİLERİN STAJ GİRİŞLERİ YAPILMAYACAKTIR.

NOT: a) Şehir dışındaki staj yerlerine gönderilecek formlarda mutlaka Dekan veya Müdür’ün ıslak imzası bulunmalıdır. Fotokopi gönderilemez.

b) Staj tarih aralığı belirlenirken dini bayram günleri dahil olmak üzere tüm resmi tatil günleri staj süresine dahil edilmemelidir. Aksi halde imzalar tamamlanmış olsa dahi staj formu kabul edilmeyecek ve yeniden işlem yapılması istenecektir.

c) Staj formlarının yetkili kişilerce onaylanması ve atılan imzalarda varsa kaşe, yoksa unvan,  ad ve soyadın mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.  

                    İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAZ STAJI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KONULAR

1) Staj günleri bölünemez. Yarısı yaz okulu öncesi ve yarısı yaz okulu sonrası yapılamaz. Eğer staj günü yaz okuluna denk geliyorsa yaz okulunda dersiniz olmadığı günlerde stajınıza devam edebilirsiniz. Fakat bir haftada en az 3 gün stajınıza devam etmeniz önerilir.

2) Staj formları günlük doldurulacaktır. Her bir sayfanın üzerinde tarih olmak zorundadır.

3) Şantiye stajlarında genellikle taşıyıcı sistemlerin imalat süreci ve işlemleri anlatılıp fotoğraflarla gösterilecektir. Bu kapsamda (kolon, kiriş, döşeme, perde ve temellerin fotoğrafları çekilerek detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Donatıların fotoğrafları (beton dökümünden önce) mutlaka staj defterinde yer almalıdır. Donatıların mevcut elemanlarda imalat öncesi (beton dökümü öncesi) kontrolünü yapmanız (donatı paftalarını okumayı öğrenmeniz) tavsiye edilmektedir. İnce imalatları (duvar, kapı, kaplama vb.) staj defterine ekleyebilirsiniz fakat bu ince imalatların süresi staj defterinde 5 günü aşmamalıdır.

4) Ofis stajlarında ise bir bina, karayolu, köprü, viyadük, fabrika imalatları gibi yapıların projelendirilmesi sizden istenmektedir. Bu projelerde metraj ve hakediş hesaplarının öğrenilmesi ve herhangi bir taşıyıcı sistem tasarımı yapan Mühendislik programlarından birini (Sap2000, İdecad, Sta4cad, Probina, Xsteel vb gibi) kullanmayı basitçe öğrenmeniz istenmektedir. Bu kapsamda taşıyıcı sistemler programda çizimi, eleman bazında (örneğin kolon) donatılarının programa girilmesi, gerekli deprem yükleri, sabit ve hareketli yüklerin seçilmesi ve programa atanması ve son olarak yapının analizi sizlerden istenmektedir. Bu kapsam sonucunda taşıyıcı sistemde en çok zorlanan elemanların moment, normal ve kesme kuvvetlerinin program tarafından gösterilip staj defterine konulması tavsiye edilmektedir. Staj defterini lütfen Autocad programı ile doldurmayınız. Autocad programı ile 3-4 günlük süreci staj defterinize koyabilirsiniz. Programlardan fotoğraf alırken kesinlikle cep telefonu ile fotoğraf çekmeyiniz. Fotoğrafları bilgisayardan fn ve insert (print screen) ile paint programına atıp oradan çıktı alıp staj defterinize koyabilirsiniz.

5) Staj defterleri okul açıldıktan sonra getirilip staj komisyonunca değerlendirilecek olup yaz döneminde sadece staj sonrası mezun olacak öğrenciler değerlendirilecektir. Staj komisyonu ilk hafta size getirmeniz gerekn tarihi duyuracaktır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj süreci için tıklayınız.

Örnek Staj Formu için tıklayınız.

Örnek Staj Defteri için tıklayınız.


Zorunlu Staj Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Zorunlu Yaz Staj Defterine ulaşmak için tıklayınız.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01