MİMARLIK

Mimarlık Bölümü Komisyonları

15.06.2021 Sal 02:30

KOMİSYON ADI

KOMİSYON GÖREVİ

KOMİSYON ÜYESİ/ÜYELERİ

Eğitim-Öğretim Planlama ve Koordinasyon Komisyonu

Yönetmelik değişiklikleri ve yeni akreditasyon süreçleri ile ilgili toplantılara katılır, takip eder ve bölüm içi bilgilendirmeyi sağlar ve yönetir.


Yönetim

Prof. Dr. M. Rifat ÇELEBİ 

Dr. Öğr. Üyesi Meryem M. FINDIKGİL 

Dr. Öğr. Üyesi İlke CİRİTCİ

Doç. Dr. Özlem ÖZER


Prof. Dr. H. Şule KARAASLAN

Prof. Dr. M. Harun BATIRBAYGİL

Prof. Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU

Doç. Dr. Türkan UZUN


Dr. Öğr. Üyesi Kutlu ALEMDAR

Dr. Öğr. Üyesi Erdal YILDIZ 

Dr. Öğr. Üyesi Nihal KAYAPA

Dr. Öğr. Üyesi Murat ARAPOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÜNGÜR

Dr. Öğr. Üyesi Önder ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Yakubu Aminu DODO

Öğr. Görevlisi Burak Kaan YILMAZSOY


Arş. Gör. Hazal TÜRKMEN YAZGAÇ

Arş. Gör. Hilal DEVER

Arş. Gör. Sümeyye KORKMAZ 

Arş. Gör. Betül GÖK


 

MİAK Komisyonu

Eğitim öğretimde yeniden yapılandırma süreci kapsamında eğitim ve öğretim ilgili süreçlerin yönetilmesini organize eder ve kontrolünü sağlar.

Prof. Dr. Huriye Şule KARAASLAN

Prof. Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU

Dr. Öğr. Üyesi İlke CİRİTCİ (Lisans)

Doç. Dr. Özlem ÖZER (Lisansüstü)


Arş. Gör. Hazal TÜRKMEN YAZGAÇ

Akademik Danışmanlıklar

Öğrencileri, okula girişlerinden mezuniyetlerine kadar yakından izleyip öğrencilere destek verir.


Mimarlık


1. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi İlke CİRİTCİ

2. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Murat ARAPOĞLU

3. Sınıf: Öğr. Gör. Burak Kaan YILMAZSOY

4. Sınıf: Doç. Dr. Türkan UZUN


Arş. Gör. Betül GÖK

________________________________


Mimarlık (İngilizce)


1. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Önder ÇELİK

2. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Nihal KAYAPA

3. Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÜNGÜR

4. Sınıf: Doç. Dr. Özlem ÖZER


Arş. Gör. Hilal DEVER

Lisansüstü

 

Prof. Dr. M. Rifat ÇELEBİ

Doç. Dr. Özlem ÖZER


Arş. Gör. Sümeyye KORKMAZ 

İntibak Komisyonu

Merkezi yerleştirme ile gelen ve daha önce herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören, Yatay-Dikey geçiş hakkı kazanmış öğrencilerinin geldikleri yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden, öğretim planında yer alan derslere içerik ve kredi açısından eşdeğer olan derslerden muaf tutulması işlemini gerçekleştirir.

Mimarlık


Dr. Öğr. Üyesi Erdal YILDIZ


Arş. Gör. Hazal TÜRKMEN YAZGAÇ

Arş. Gör. Betül GÖK

________________________________


Mimarlık (İngilizce)


Dr. Öğr. Üyesi Meryem FINDIKGİL


Arş. Gör. Sümeyye KORKMAZ

Arş. Gör. Hilal DEVER

ÇAP-YANDAL Komisyonu

Diğer anabilim dallarından alacakları dersler konusunda öğrencileri yönlendirmek ve kayıtlarını gerçekleştirmek. Çap programıyla başka bölüme giden öğrencimizin dönemler itibari ile başarı değerlendirmesi yapar.


Mimarlık


Dr. Öğr. Üyesi Erdal YILDIZ

Arş. Gör. Hazal TÜRKMEN YAZGAÇ

________________________________


Mimarlık (İngilizce)


Dr. Öğr. Üyesi Meryem FINDIKGİL

Arş. Gör. Betül GÖK

Erasmus –Socrates - Farabi

Komisyonu

Öğrencilerin belirli dönemlerde yurtdışında ve yurtiçinde farklı bir kurumda eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Dönüşte öğrencilerin almış oldukları derslerin eşdeğerlik ve intibaklarının yapılmasını sağlar.


Mimarlık


Dr. Öğr. Üyesi Önder ÇELİK 

Arş. Gör. Hazal TÜRKMEN YAZGAÇ

________________________________


Mimarlık (İngilizce)


Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÜNGÜR

Arş. Gör. Sümeyye KORKMAZ

Mezuniyet Komisyonu

Mezuniyet için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol eden ve bu şartı sağlayan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin başlatır ve takibini gerçekleştirir.


Mimarlık


Prof. Dr. M. Rıfat ÇELEBİ

Dr. Öğr. Üyesi İlke CİRİTCİ

Arş. Gör. Betül GÖK

________________________________


Mimarlık (İngilizce)


Prof. Dr. Harun BATIRBAYGİL

Dr. Öğr. Üyesi Nihal KAYAPA 

Arş. Gör. Hilal DEVER

Staj Komisyonu

Öğrencilerin aldıkları teorik bilgilerin, çeşitli sektörlerdeki uygulama alanlarını görmek amacıyla öğrencilerin yönlendirilmesini ve staj faaliyetlerinin takibini sağlar. Her öğretim yılı başında her atölyede sözlü açıklamalarda bulunur. İlk müracaatların zamanında alınmasını sağlar, komisyon olarak değerlendirmeleri yapar.

Mimarlık


Prof. Dr. M. Rifat ÇELEBİ

Doç. Dr. Türkan UZUN 

Arş. Gör. Hilal DEVER ________________________________


Mimarlık (İngilizce)


Dr. Öğr. Üyesi Yakubu Aminu DODO

Öğr. Gör. Burak Kaan YILMAZSOY 

Arş. Gör. Sümeyye KORKMAZ

Kulüp Danışmanlıkları ve Etkinlikler

Bölümümüzdeki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini takip ve kontrol eder.

Öğr. Gör. Burak Kaan YILMAZSOY

Dr. Öğr. Üyesi Murat ARAPOĞLU

Arş. Gör. Betül GÖK

Af Komisyonu

Af ile gelen öğrencilerin muafiyet işlemlerini gerçekleştirir ve eğitimi boyunca alması gereken derslerini belirler.

NOT: İçerik olarak İntibak Komisyonuyla benzerlik nedeniyle komisyonun birleştirilmesi


Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01