Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Olarak K Bloğa TAŞINDIK

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Olarak K Bloğa TAŞINDIK

09.03.2022 Çar

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Bölüm Başkanlıkları ve Hocaları K Blok 18 ve 19. katlara taşınmıştır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Bölüm Başkanlıkları ve Hocaları K Blok 18 ve 19. katlara taşınmıştır.
Dekanlık Ofislerini 19. Katta 
Bölüm Başkanlığı Ofislerini 18. Katta bulabilirsiniz.