Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu  
Prof. Dr. H. Haluk SELİM Dekan 
Prof. Dr. Saadettin AKSOY                           Seçilmiş Üye
Prof. Dr. Bedri YÜKSEL Seçilmiş Üye
Prof. Dr. H. Şule KARAASLAN Seçilmiş Üye
Doç. Dr. Türkan UZUN Seçilmiş Üye
Doç. Dr. Bülent GÜZEL Seçilmiş Üye
Dr. Öğr. Üyesi Cansu NOBERİ  Seçilmiş Üye