Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

VİZYON


Misyonumuzu gerçekleştirmek ve sürekli gelişim yolunda dünya üniversiteleri arasında yer almak için;
• Son teknolojik gelişmelerin ışığında, özveri ile yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinmiş  
  akademik kadroya sahip,
• İnsanlık yararına bilgi üreten,
• Araştırma, geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısını sürekli olarak iyileştiren,
• Bilgiyi teknolojiye dönüştürmeyi sağlayacak olan güncel projeler geliştiren,
• Canlılara, çevreye ve ekolojik düzene zarar vermeyen teknoloji transferi çakışmalarını yürüten,
• Entellektüel birikim ile disiplinler arası işbirliğine öncelik tanıyan,
• Öncelilki tercih edilen,
• Etik değerlere saygılı,
bir fakülte olmaktır.    
 
 
MİSYON
 
Fakültemizin misyonu;
 
• Ülkesine, topluma ve insanlığa katkı sağlamayı amaçlayan,
• Eğitim ve araştırmalar ile topluma hizmeti asli görev sayan,
• kaynakları, liyakati esas alan verimli ve hesap verilebilir bir biçimde kullanan,
• İçselleştirilmiş bir kalite ve hoşgörü kültürünün egemen olduğu,
• Tanınmış uluslararası okullarla ortak projelerin yürütüldüğü,
• Tüm akademik ve idari personeli içeren, ekip çalışmasına dayalı bir kurum kültürünün  
   oluşturulduğu,   
• Ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla ekonomik durumu iyi  
   olmayan öğrencilere eğitim fırsatlarının tanındığı,
 
 sürekli GELİŞİM içerisinde olan bir kurum olmaktır.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01