Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Laboratuvarlarımız

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Laboratuvarlarımız

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan laboratuvarlarımıza aşağıdaki galerilerden ulaşabilirsiniz.

Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Laboratuvarı

Elektronik Laboratuvarı

Elektronik Haberleşme Laboratuvarı

Talaşlı ve Talaşsız İmalat Laboratuvarı

Elektrik Devreler Laboratuvarı

Kontrol Laboratuvarı