Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi


 Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavına Hak Kazananlar Hk.


14 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanan mezuniyet durumundaki öğrencilerin tek ders veya not yükseltme sınavları ertelenmiştir.
 
Sınavlara 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 17:30' a kadar başvuru alınacaktır.
 
Sınavlar 16 Temmuz 2020 Perşembe günü 16:00-23:59 saatleri arasında yapılacaktır.
 
Yaz öğretiminden ders almak isteyen öğrencilerin sınav sonuçlarının açıklanmaması halinde yaz öğretimine ders kayıt süresi içinde kayıt olmaları gerekmektedir.  Aksi halde yaz öğretiminden ders alamayacaklardır. Öğrencilerin ilgili sınavlardan başarılı olmaları halinde ders kayıtları iptal edilerek ücret iadeleri yapılacak ve mezuniyet işlemleri tamamlanacaktır. 
 
Önemli Uyarı
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında şartları sağlamadığı halde tek ders veya not yükseltme sınavına sehven alınan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.