Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi


 Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Laboratuvarı
 Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Laboratuvarı