Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği
 Bildiri Çağrısı UBMK-2023


UBMK 2023 araştırmacılar, uygulayıcılar ve eğitimcilerin bilgisayar bilimleri, bilgisayar, yazılım, bilgi sistemleri, bilgi güvenliği ve hesaplamalı bilimler alanlarındaki son araştırmalarını, yenilikleri, eğilimleri, deneyimleri ve değerlendirmelerini sunmaları ve tartışmaları için bir ortam sağlamaktadır.


UBMK 2023 araştırmacılar, uygulayıcılar ve eğitimcilerin bilgisayar bilimleri, bilgisayar, yazılım, bilgi sistemleri, bilgi güvenliği
ve hesaplamalı bilimler alanlarındaki son araştırmalarını, yenilikleri, eğilimleri, deneyimleri ve değerlendirmelerini sunmaları
ve tartışmaları için bir ortam sağlamaktadır.
Önemli Tarihler
Bildiri gönderme son günü : 1 Temmuz 2023
Yazarlara düzeltmelerin bildirilmesi : 10 Temmuz 2023
Bildirinin son biçiminin gönderilmesi son günü : 10 Ağustos 2023
Bildiri kabul yazısının gönderilmesi : 20 Ağustos 2023
Ayrıntılı konferans programının açıklanması : 1 Eylül 2023
Erken kayıt için son gün : 14 Ağustos 2023
Konferans günleri : 13-14-15 Eylül 2023
Konferans yemeği : 14 Eylül 2023
Konferans sonrası sosyal program : 16-17 Eylül 2023
Konferansın amacı
Konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği
Mühendisliği, Yapay Zekâ ve benzer alanlarda çalışan akademisyenler, araştırmacılar, kamu ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirmek,
yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmaktır.
Konferansın konusu
Konferansın ana konusu AFET YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı
olmayıp, bilgisayar bilimleri, bilişim mühendisliği, siber güvenlik,
yazılım mühendisliği, yapay zeka ile ilgili aşağıda sıralanan
araştırma konularını da kapsayabilir.
• Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
• Afet Yönetiminde Bilişim Teknolojileri
• Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
• Bilgi Kuramı
• Bilgisayar Mimarileri
• Bilişim Mühendisliği Eğitimi
• Büyük Veri ve Analitiği
• Bulut Bilişim, Uygulama ve Güvenliği
• Görüntü/Örüntü Tanıma
• İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
• Mobil Hesaplama
• Nesnelerin İnterneti
• Programlama Dilleri
• Sanal Evren
• Veri Bilimi
• Veri Tabanı Teknolojileri, Uygulama ve Güvenliği
• Veri ve Bilgisayar Güvenliği
• Yapay Zekâ ve Uygulamaları
• Yazılım Mühendisliği
• Yüksek Başarımlı Hesaplama
• Web ve Veri Madenciliği
• Web Teknolojileri ve Uygulamaları
Katılım Bedeli (Kurlardaki oynaklık nedeni ile katılım ücretini ABD
Doları cinsinden belirtmek zorunda kaldık. Ödeme yapacağınız günkü
kurdan hesaplayıp TL olarak ödeyebilirsiniz.)
14 Ağustos 2023 gününe kadar geçerli olan katılım ücretleri:
Bireysel katılım : 210 USD Doları karşılığı TL
Öğrenci : 100 USD Doları karşılığı TL
ABV, TBD, BMO, EMO ve IEEE Üyesi : 150 USD Doları karşılığı TL
Bildirisi olan öğrenciler için sınırlı sayıda destek sağlanacaktır.
Yararlı adresler
Konferans web sayfası : www.ubmk.org.tr
e-posta : ubmkkonferansi@gmail.com
Bildiri Çağrısı UBMK-2023
Bilimsel sunumların yanı sıra Bilişim Mühendislikleri Bölüm Başkanları Kurulu Türkiye’deki bilişim eğitiminin müfredatı öncelikli
olmak üzere bilişim alanındaki kalite konularını ve sorunları tartışmak üzere 37. Kurul toplantısında bir araya gelecektir.
Konferansa gönderilen her bildiri, konusunda uzman en az iki hakem tarafından incelenmektedir. Hakemlerin değerlendirmeleri
ve önerileri yazarlar tarafından görülebilmektedir. Hakem değerlendirmelerinden sonraki adımda bildiriler aşırma açısından
incelenmektedir. Konferansta sunulmak üzere kabul edilen tüm bildiriler konferans programında ve konferans kitabında yer alır
ancak yalnızca konferansta sunulan bildiriler IEEE Xplore'da yayımlanır.
Konferans, Bilişim Mühendislikleri Bölüm Başkanları Kurulu (BMBB) ve Akademik Bilişim Vakfı (ABV) tarafından düzenlenmektedir.
Öğrencilere, ABV ve IEEE üyelerine özel indirim ve destek sağlanmaktadır.