Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr


 2023 Yılı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Değerlendirme Raporu


İç Değerlendirme Raporu İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin yıllık olarak iç değerlendirme süreçlerini izlemek için hazırlanmaktadır.

İç Değerlendirme Raporunun amacı akademik ve idari birimlerin kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve sürekli olarak iyileştirmesine olanak sağlamaktır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2023  yılı İç Değerlendirme Raporu için tıklayınız.