Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr


 Fakültemiz Hakkında


İstanbul Gelişim Üniversitesi ilk öğrencilerini 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında alan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, kurulduğu ilk günden itibaren aynı kararlılık, özveri ve başarı ile Türkiye’nin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirmeye devam etmektedir. Fakülte 5 bölümle başladığı eğitim-öğretim programına, bugün 13 bölümle devam etmektedir.

Fakültemizin temel amacı; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, kendine güvenen, Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel, çağdaş ve evrensel düşünebilen, takım bilincine ve etik değerlere sahip, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, topluma ve çevreye duyarlı, geleceğe ümit, azim ve inançla bakan özgün bireyler yetiştirmek olup, bu hedeflerimizi daima aynı kararlılıkla sürdürmektir. Aynı kararlılığı, dünya standartlarında uyguladığımız eğitim modelimiz ve temel aldığımız değerlerle okulumuzu Türkiye’nin saygın ve önde gelen üniversitelerinden biri olma yolunda da gösteriyoruz.

Ulusal ve uluslararası arenada kabul görmek amacıyla bir okuldan çok daha fazlası diyerek uyguladığımız eğitim-öğretim programlarımız ile öğrencilerimizi yalnızca mesleklerine değil, hayata ve geleceğe hazırlamayı bir görev biliyor ve bu yolda başarı ile öğrencilerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimize yalnızca teorik bilgiyi vermekle kalmıyor aynı zamanda kullandığımız teknik altyapılar, uygulama merkezleri, üniversiteler, sanayiler ve özel kuruluşlarla yaptığımız iş birlikleri ve sunduğumuz çeşitli imkanlarla teorik bilgiyi pratikle pekiştiriyoruz. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz edindikleri yetkinlikler ve hayat boyu öğrenme bilinci ile iş dünyasına adım attıkları ilk andan itibaren donanımlı bir şekilde büyük bir kararlılıkla görevlerini yerine getirmektedirler. Mezunlarımız kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere pek çok sektörde ve farklı pozisyonlarda iş bulma imkanına sahip olmakta ve uluslararası arenalarda ülkemizi ve okulumuzu temsil etmektedirler.