Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği
 Bilgisayar Mühendisliği Bitirme Projesi Sunumları Tamamlandı
Bitirme projesinde emeği geçen başta danışman hocalarımız ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.