Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği
 Gender Detection Via Voice Using Artificial Intelligence Algorithms Makalesi Yayımlandı


İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gönen ve Arş. Gör. Mehmet Ali Barışkan'ın birlikte yazdıkları makale yayımlandı.


Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gönen, mezun Birkan Alhan ve Arş. Gör. Mehmet Ali Barışkan'ın birlikte yazdığı "Gender Detection Via Voice Using Artificial Intelligence Algorithms" makalesi Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi isimli TR Dizin dizinli dergide yayımlanmıştır.

Hocalarımıza yeni yayınlarında başarılar diliyoruz