Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
 Tübitak 2209-A ve 2209-B Başvuru Tarihi Uzatılması


Tübitak 2209-A ve 2209-B Başvuru Tarihi Uzatılması


Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022 yılı 2. dönem çağrısı ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2022 yılı 2. dönem çağrısı için son başvuru tarihi 17.11.2022'ye kadar uzatılmıştır.