Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 Bahar Yarıyılı Kayıtları Hakkında


2018-2019 Bahar Yarıyılı Kayıtları ile İlgili Olarak Bazı Ön Bilgiler


Değerli Öğrenciler,
 
Bahar Yarıyılı Kayıtları ile ilgili olarak bazı ön bilgileri dikkatlerinize sunuyorum:
1.      Beşinci ve altıncı yılında olan, yani 2014-2015 Öğretim Yılı ve öncesi girişli olan (veya yatay ya da dikey geçişle intibakına göre geriletilmiş giriş yılı olarak bu öğretim yıllarına denk gelen) öğrencilerimiz Matematik-Fen dersleri kredi saat toplamı konusunda herhangi bir koşula bağlı olmadan normal ders seçim ve kayıt işlemlerini yapabilirler.
2.      2015-2016 Öğretim Yılı ve sonrası girişli olan (veya yatay ya da dikey geçişle intibakına göre  geriletilmiş giriş yılı olarak bu öğretim yıllarına denk gelen) öğrencilerimiz ABET koşullarını sağlamak zorundadır.
3.      ABET koşullarını sağlamak için en az 32 yerel kredilik (akts değil) matematik ve fen derslerini almak gerekir. Bu dersler şunlardır: Fizik-I, Fizik-II, Matematik I ve Matematik II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Kimya, Olasılık ve İstatistik, İstatistiksel Analiz (Yalnız 2 kredisi mat ve fen sayılıyor), Genel Ekonomi (yalnız 1 kredisi), Malzeme Bilimi (yalnız 1 kredisi) ve Termodinamik (yalnız 1 kredisi). Öğrenciler, kendi matematik ve fen dersleri kredilerini, bu maddenin içeriğine göre transkriptlerinden hesaplayabilirler. Yalnız bu derslerden toplamda 2 mat ve fen kredisi olan Genel Ekonomi ve Termodinamik dersleri, bundan sonra değerlendirecek olan ABET heyetinin takdirine göre mat-fen sayılmayabilir.
4.      1. Madde kapsamındaki öğrencilerden başka üniversitelerde Kimya, Termodinamik gibi mat ve fen dersleri almış olup da önceki intibaklarında bu dersleri teknik seçmeli derslere sayılmış olan öğrencilerin intibak düzeltmesi için verdiği dilekçelerin bu çerçevede bir hükmü kalmamıştır. 1. Madde kapsamındaki öğrenciler, almak zorunda oldukları “bölüm seçmeli” derslerden eksikleri varsa bu açığı kapatmak ve ABET gereklerini karşılamak için dilerlerse alternatif bir Bölüm Seçmeli ders olarak açılan 5 kredilik “FIZ453 Fizik III“ dersini alabilirler.
5.      2. Madde kapsamındaki 4. Sınıf öğrencilerinin Bahar Döneminde alması gereken 2 “Bölüm Dışı Seçmeli” ders olarak her biri 5’er kredilik ve 5’er saatlik“KIM452 Analitik Kimya” ve “MAT451 İleri Matematik” dersleri açılmıştır. Başka Bölüm Dışı Seçmeli ders olmadığından 4. Sınıf öğrencileri bu dersleri almak zorundadır. Yatay ve dikey geçişle gelip de bazı dersleri “Bölüm Dışı” ders sayılan 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden en az 32 kredilik mat-fen dersi koşulunu sağlamayanların da 4. Maddede belirtilen “FIZ453 Fizik III“ dersini almaları gerekir. Özellikle ÖYS girişli normal 3. Sınıf öğrencilerinden isteyenler, son sınıfa 2 adet mat-fen dersi bırakmamak için de bu dersi Bölüm Seçmeli olarak alabilirler.
6.      2017-2018 ve 2018-2019 Öğretim Yılları girişli olan (veya yatay ya da dikey geçişle intibakı giriş olarak bu öğretim yıllarına denk gelen) 1. ve 2. Sınıf öğrencilerimiz 32 Mat ve Fen kredilik ABET koşulunu sağladıklarından müfredatlarında gördükleri zorunlu ve seçmeli derslerden birini seçerek kayıtlarını yapabilirler.
 
İyi çalışmalar
 
Prof Dr Kenan ÖZDEN
İstanbul Gelişim Üniversitesi Müh. ve Mim. Fak.
End. Müh. Bölüm Başkanı