Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 Bitirme Projesi Savunma Sınavına Hazırlık-Sınav ve Tez Teslim Düzeni
Değerli Endüstri Mühendisi Adayı Öğrenciler,

Öğrenciler tarafından yapılacak son tez işlemleri aşağıda A ve B numaralı ANA BAŞLIKLAR altında ayrı ayrı verilmiştir. Öğrencilerin açıklamalar doğrultusunda gerekli hazırlıkları yapmaları, iş yaşamında da referans oluşturacak tez çıktısının başarıyla elde edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Bitirme Tasarım Projesi Sınav Programını görmek için tıklayınız.

A. TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ YAPILACAKLAR:
  1. Öğrenci, tezini en geç 01-02 Haziran 2023 tarihlerinde Danışmanına göstererek son düzeltme istek ve tavsiyelerini alacaktır.
  2. Tezine son şeklini veren Öğrenci, bitirme tasarım projesini 3 nüsha dökerek spiral ciltli şekilde ve Word-Pdf olarak tez yüklü 1 adet cd ile en son 06.06.2023 tarihinde, saat 13.00’e dek Tez Yrd Öğrencilerim Büşra İPŞİR ve Elifnur KARAGÖZ’e teslim tutanağını imzalayarak teslim edeceklerdir. Teslim işlemi, hazır bulunacağım 19. Kattaki odamda veya Büşra ile Elifnur’un duyuracağı yerde yapılabilir. Aynı gün bu tezler tarafımdan Jüri Üyelerine dağıtılacaktır. Jüri Üyelerinin, bu nüshalar üzerinde önceden veya savunma sınavı sırasında yapacakları yazılı (veya sözlü) eleştiri ve düzeltme istekleri, daha sonra Öğrenci tarafından yerine getirilecektir. Bu amaçla Öğrenci, sınavından sonra kendi tez nüshalarını jüri üyelerinden alacaktır. Öğrenci jüri üyelerinden aldığı nüshaları, düzeltme kontrolü için geldiğinde Prof Dr Kenan ÖZDEN’e teslim edecektir. Düzeltilmiş nüsha, kontrol etmek isteyen jüri üyelerine de gösterilecektir.
  3. Madde 2’deki tezlerle birlikte bir cep dosya içinde teslim edilecek ve tarafınızdan bilgisayarla doldurulacak formlar aşağıda açıklanmıştır.
a.   Bitirme Projesi Teslim ve Sınav formunu kendinize uyarlayarak 4 nüsha doldurup, Danışmanın görüşü alınıp imzalatılacak ve Bölüm başkanına onaylatılacaktır. 
b.   Bitirme Tasarım Projesi Değerlendirme Formu kendinize uyarlanarak doldurulup 4 nüsha teslim edilecektir.
c.   Bitirme Tasarım Projesi Savunma Sınavı Tutanağı Formu kendinize uyarlanarak doldurulup 4 nüsha teslim edilecektir.
  1. Hazırlanacak tez savunma sunumu, içeriği, takdimi ile ilgili açıklamalar için mail aracılığıyla gönderilen EK-6 yı inceleyiniz.
  2. Öğrenci tez ve savunma sınavında başarılı olsa bileancak aşağıdaki B BAŞLIĞI altında belirtilen işlemlerin başarıyla tamamlanmasından sonra GEÇME notu ilan edilebilecektir. Notların ilanı için tüm düzeltme, tez bastırma onayı alma ve ciltli teslim işlemlerinin 03.07.2023 tarihine kadar bitirilmiş olması gerekmektedir.
    B. SINAV SONRASI DÜZELTME, TEZ CİLTLETME VE TESLİM İŞLEMLERİ:
1.    Sınav sonrasında öğrenciler, A-2. Maddedeki hususları da dikkate alarak Danışmanın ve diğer Jüri Üyelerinin sınav ve sonrasındaki eleştirileri doğrultusunda ve tez kılavuzu esaslarına göre tezlerini düzelterek, son kontrollerini, istek sahibi jüri üyelerine ve son olarak Prof Dr Kenan ÖZDEN’e masalarında yaptıracaklardır. Son kontroller için tezler, Word formatında temiz bir çubuk bellekle getirilmelidir (dileyen çıktı olarak getirebilir). Düzeltme, kontrol, basım onayı alma ve ciltli tez teslim işlemleri, en geç 03.07.2023 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar eksiksiz olarak bitirilmiş olacaktır. Süreyi dikkate alarak, çalışmaları ertelemeden öğrenciler tezlerini istenilen standartlarda tamamlamalıdırlar.
2.    Bu son kontrollerde “bastırılıp ciltletilebilir onayı” alan öğrenciler, Prof Dr Kenan ÖZDEN’den imzalanmış olarak alacakları kılavuzdaki EK-5 ve EK-8 formlarını, iç kapakla birlikte EK-7’deki sıra ve düzende teze yerleştirerek ve dış kapak ile sırt yazısını EK-8’deki örneğe uygun olarak (bendeki örneklere bakabilirler) 3 nüsha ciltleyeceklerdir. Sırt yazısının puntosu sığdırmak için küçültülebilir veya gerekirse tez ismi kısaltılabilir.
3.    Ayrıca 3 nüsha tezin arka kapaklarına iliştirilecek CD’lerin etiket düzeni EK-9’da, CD’lere yüklenecek dosya içeriği mail aracılığıyla gönderilen EK-10’da ve tezlerin arka kapakların iç yüzeyine yapıştırılma biçimi mail aracılığıyla gönderilen EK-11’de verilmiştir. CD’ler, tezlerin arka kapaklarının iç tarafına, CD’yi çıkarmaya olanak verecek biçimde yapıştırılmalıdır. Word formatında yazmaya uygun olan ekteki CD Etiketleri yeni İGÜ logosuyla ve bilgisayarla doldurulmuş olacaktır.
4.    Tezler ciltli, cd’ li, eksiksiz ve tam olarak 3 nüsha olarak öğrenciler tarafından şahsen en geç 03.07.2023 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar yerimde son kontrolümle doğrudan Prof Dr Kenan ÖZDEN'e EK-12’deki teslim formu doldurulup imzalanarak teslim edilecektir.
5.    Tüm öğrencilerin başarı ve başarısızlık notları teslim işlemlerinden sonra Danışmanlar tarafından Prof Dr Kenan ÖZDEN'in vereceği rapora göre daha sonra ilan edilecektir.

Başarılar dileriz.