Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 End Müh Projesi-Bitirme Tasarım Projesi Dersleri ile ilgili önemli açıklamalar-1
Değerli Son Sınıf Öğrencileri,
 
1. End Müh Projesi ve Bitirme Projesi derslerini başarıyla yürütebilmeniz için hiç vakit kaybetmeden, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU’nu ivedilikle okumanız ve tüm çalışmalarınızı bu kılavuza göre yapmanız ve yazmanız gerekmektedir (tez, staj kılavuzlarına ve diğer belgelere bölüm  web sayfamızdaki https://mmf.gelisim.edu.tr/bolum/endustri-muhendisligi-9/icerik/belgeler-ve-formlar linkinden ulaşabilirsiniz). Öncelikle Çalışma Kılavuzunu şimdiden çok iyi okuyup tez konunuzu bir an önce seçmeniz takvimi iyi kullanmanız ve hiçbir çalışmayı ertelememeniz büyük önem taşımaktadır. Tez konusunu en son ne zaman seçeceğiniz, hangi çalışmayı ne zaman yapacağınız kılavuzun 6-15. sayfalarında ayrıntılı olarak açıklanmıştır (ayrıca 1. Bölüm Ek-4’de bir de çalışma takvimi yer almaktadır).
2. Tez konularınızı kendiniz belirleyebileceğiniz gibi Bölümün kadrolu hocalarının kapılarına asacakları veya sorarak öğrenebileceğiniz konulardan da seçebilirsiniz.Konunun seçilmesi ve bunun Bitirme Projesi Kayıt Formuyla (boş form için tıklayınız.) Bölüm Başkanlığına son onaylatılma tarihi 3. Haftadır. Ancak proje dersleri şubeli olup ders kayıtları sırasında Öğr. Üyesini de seçmiş olacağınız için kayıtlar öncesinde ve hatta ŞİMDİDEN konunuzu belirlemeniz ve Öğr Üyesinin Danışmanlık onayını almanız, açıkta kalmanızı veya ilgisi olmayan Öğr Üyesi ile çalışmak zorunda kalmanızı önleyeceğini ÖNEMLE belirtirim. İlke olarak her Öğr. Üyesi ancak 8 öğrencinin danışmanlığını üstlenecektir. Dolayısıyla hocalarınız benim kontenjanım doldu diyebilir.
3. Konunuzu belirlemeniz ve Danışman onayı almanız esas olmakla birlikte, olası yığılmaları önlemek için proje derslerini alacak her öğrenci tez almak istediği 3 hocanın isimlerini öncelik sırasına göre yazarak mail ile Arş Gör Nurdan Yıldız’a (nyildiz@gelisim.edu.tr) 10 Eylül 2018 tarihine dek iletmelidir. Tez alabileceğiniz öğretim üyeleri, Araştırma Görevlileri hariç https://mmf.gelisim.edu.tr/bolum/endustri-muhendisligi-9/akademik-kadro linkinde yer alan hocalardır. Yeni katılacak Öğr Üyesi Prof Dr Tarık ÇAKAR’dan da en az 8 öğrencinin tez alması gerekmektedir.
4. End Müh Projesi ve Bitirme Projesi dersleri kredili ve devam zorunluluğu olan derslerdir. Her hafta haftalık programda belirtilen ders saatinde veya Danışmanın belirleyeceği saatte tez danışmanına gidip hem yoklama vermeniz, hem de çalışmalarınız hakkında bilgi verip danışmanız gerekmektedir.  Uygulama dersi olduğundan, %20 devamsızlık doğrudan kalmak demektir.
5. Ayrıca, en geç ara sınav tarih ve saatinde ilk raporunuzu (Kaynak Tarama ve Bilgi Toplama Raporu) ara sınav notu değerlendirmesi için teslim etmeniz gerekmektedir. End Müh Projesi ve Bitirme Projesi derslerini başarabilmeniz şimdiden planlı ve yoğun çalışmanızı gerektirmektedir. Süreyi iyi kullanmanızı, planlı ve zamanlı çalışmanızı, kılavuzu şimdiden dikkatlice okumanızı salık veririm.
6. Dersin yürütülüşü ile ilgili olarak Kılavuzu açıklamak ve sorularınızı yanıtlamak üzere 2. Ders Haftasında (daha sonra bildirilecek bir tarih ve saatte, muhtemelen Üretim Planlama ve Kontrol dersinde) bir toplantı yapacağım. Bu toplantıya, End Müh Projesi (tez) dersini alacak tüm öğrencilerin katılması zorunludur,  daha sonra bireysel başvurulara yanıt verilmeyecektir. Bu toplantı tekrarlanmayacaktır. Yazım kuralları ve diğer sorularınız için 4. Hafta tekrar bir araya geleceğiz.
7. Formları daima EK kılavuzun içinden çıkararak doldurunuz. Geçmişte doldurulmuş iki Kayıt Formu örneği için tıklayınız.
8. Derste açıklayacağım gibi konu araştırmasında YÖK sitesindek tez isimlerinden, İBB’den, Tübitak’tan, Yön Araştırması, Üretim Araştırmaları ve diğer Kongre bildirilerinden yararlanabilirsiniz. Bu konuda da ayrıca bir mail atacağım.

İyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.
 
 
Prof.Dr. Kenan ÖZDEN
İstanbul Gelişim Üniversitesi Müh ve Mim Fak
End Müh Bölüm Başkanı