Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 Erasmus+ Yabancı Dil Yeterlik Sınav Başvurusu Hakkında
Değerli Öğrenciler,

2021 Yılı Erasmus+ Öğrenci Hareketliliğinden ve konsorsiyum projelerinden öğrencilerimizin azami yararlanmasını sağlamak ve zaman kazanmak adına pandeminin seyri de göz önünde bulundurularak Erasmus+ Program başvurularından önce Erasmus+ Yabancı Dil Yeterlik Sınavı başvurularının alınmasına karar verilmiştir.


Erasmus+ Programına başvuruda bulunmak isteyen tüm öğrenciler için 19-20-21-22 Nisan 2021 tarihlerinde online Erasmus+ Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılacaktır. 

Erasmus+ Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girebilmek için 
OBIS üzerinden Belgeler menüsü altından 08.04.2021-15.04.2021 tarihleri arasında başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Duyuru detayı için tıklayınız.