Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 Final ve Bütünleme Sınavları Hakkında
Değerli Öğrenciler,

Covid - 19 salgını nedeni ile Üniversitemiz Senatosunun 07.04.2021 tarihli 2021/07 sayılı kararı gereğince, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında eğitim öğretime uzaktan öğretim şeklinde devam edilmesine, final ve bütünleme sınavları dahil olmak üzere tüm sınavların uzaktan yapılmasına karar verilmiştir.

Duyuru kaynağı için tıklayınız.