Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 JÜRİLER- 2017/2018 TEZ SAVUNMA TARİHLERİ VE HAZIRLANACAK FORMLAR
Değerli End Müh Adayları,                      

Bitirme Projesi savunma programı ve jürileri için tıklayınız . Programda herhangi bir değişiklik olursa ayrıca bildirilecektir. Tez teslimiyle ilgili olarak hazırlanması gereken belgeler ve açıklamaları aşağıda verilmiştir. 

1. Kılavuz EK-5’deki Bit Projesi Teslim ve Sınav formunun Danışmanın Görüşü ve Açıklama kısımları hariç tüm boş yerleri bilgisayarla doldurulup 15.05.2018 tarihi atılarak Danışmana imzalatılıp 5’er nüsha halinde ayrı bir cep dosya içinde Bölüm Başkanına spiral ciltli 3 adet tez ve CD’si ile birlikte en geç 21.05.2018 tarihinde saat 11.00’e kadar teslim edilecektir. Sınav tarihi ve saati, Jüri Üyeleri, sınav listesinden alınacaktır. EVRAK KAYDI bölümüne 15.05.2018 tarihi 95 kayıt no ve eki açıklamasına da 3 Tez ve CD’si yazılacaktır(Doldurulmuş bir örnek, Ekteki  Örnek EK-5 formda yer almaktadır).
Ayrıca Bölüm Başkanlığında teslimde EK-6’ya tarih saat isim vd kayıtları düşerek imzanızı atacaksınız.

2. Savunma sırasında Jüri üyelerinin yapacakları puanlama amacıyla kullanacakları EK-7’deki Değerlendirme Formunun da üst kısmı doldurularak 3 adet çıktı alınıp ayrı bir cep dosya içinde tezle birlikte 21.05.2018 tarihinde Bölüm Başkanlığına teslim edilecektir. (Doldurulmuş bir örnek, Ekteki  Örnek EK-7 formda yer almaktadır).

3. Kılavuz EK-8 Bitirme Tasarım Projesi Savunma Sınavı Tutanağı da öğrenci bilgileri, tarih, üst ve alttaki jüri isimleri ve sınav tarihi bölümleri aynı şekilde hatasız olarak bilgisayarla doldurularak 5’er nüsha halinde Bölüm Başkanına aynı tarihte tezlerle birlikte bir cep dosya içinde teslim edilecektir. (Doldurulmuş bir örnek, Ekteki  Örnek EK-8 formda yer almaktadır).

4. Sınav sonrasında aynı gün veya 1 gün sonra imzalanmış olan bu formların (EK-5 ve 8) 4’er tanesi Bölüm Başkanlığından geri alınacak, daha sonra jüride belirtilen hatalar düzeltilerek Benden mutlaka bastırılabilir onayı alındıktan sonra son düzeltilmiş tezlerin içine iç kapaktan sonra birer adet koyulacak ve tezler karton kapakla ciltletilecektir.Sınav yeri o gün asistanlardan öğrenilebilir. Sınıf bulamazsak muhtemelen Dekanlık yanında Dekanlık Toplantı Odası olacaktır.

Başarılar dilerim
 
İyi çalışmalar
 
Prof Dr Kenan ÖZDEN
End. Müh. Bölüm Başkanı