Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 Tek Ders/ Not Yükseltme Sınavları


Mezuniyet Aşamasına Gelmiş Öğrencilerin Not Yükseltme veya Tek Ders Sınavına Girmeleri İçin Son Müracaat Tarihi: 29.01.2019 Ayrıntılar için tıklayınız.(link: https://oidb.gelisim.edu.tr/sayfa/mezuniyet)


Mezuniyet Aşamasına Gelmiş Öğrencilerin Not Yükseltme veya Tek Ders Sınavına Girmeleri İçin Son Müracaat Tarihi: 29.01.2019
Ayrıntılar için tıklayınız.
Tek ders sınavı koşulları nedir?
Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş, ancak tek dersten FF/FD alarak başarısız olmuş öğrenciler, başvuru tarihine kadar dilekçeyle başvurmaları halinde, bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığı dönem sonunda girer. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir.
 
Not yükseltme sınavı koşulları nedir?
Bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istedikleri derslerden her dönem sonunda not yükseltme sınavı hakkı verilir. Öğrencinin not ortalamasını yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile başvurarak, not yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Not yükseltme sınav hakkı her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden, dilekçe ile başvurarak her final sınavı döneminde not yükseltme sınavına girebilirler.

SON MÜRACAAT:29.01.2019

SINAV TARİHİ:31.01.2019