Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 Öğrenci Konseyi Seçimi
Değerli Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği kapsamında, üniversitemiz bünyesinde Bölüm/Program Öğrenci Konseyi seçimi yapılacaktır. Üniversitemiz Öğrenci Konseyi, ilgili yönergeye göre iki yılda bir belirlenmektedir. 2020-2021 ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim yıllarında üniversitemizde görev yapacak Öğrenci Konseyi’nin belirlenmesi için seçimler Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS)  üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.