Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 ÖĞRENCİLERE STAJ SUNUMU ve STAJ TOPLANTISI
Bu dönem yapılacak Üretim ve Yönetim stajları için  3 Mayıs 2018 (Perşembe) D-309 sınıfı saat 13.00'de Staj Komisyonu tarafından Staj sunumu yapılacaktır. Stajla ilgili tüm sorularınıza yanıt verilecektir. 
 
Dikkat edilecek hususlar:
1.    Toplantıya gelmeden önce https://mmf.gelisim.edu.tr/bolum/endustri-muhendisligi-9/icerik/belgeler-ve-formlar belirtilen linkte ki kılavuzda yer alan gerekli maddeleri okuyarak geliniz. 
2.    Toplantıda staj hakkında sormak istediğiniz soruları önceden not ediniz.
3.    Üniversite bünyesinde hazırlanan   https://oidb.gelisim.edu.tr/Sayfa/staj linkteki Zorunlu Staj Formu staj başvurularında geçerlidir. Dikkat edilmesi gerekmektedir. 
4. İlan edilen gün ve saatteki toplantıya staj sorumluluğu olan tüm öğrencilerimiz katılmakla yükümlüdür. Bu toplantıdan sonra sorulacak herhangi bir soru için Staj Komisyon üyelerini  meşgul etmemenizi önemle rica ederim.
Komisyon Üyeleri;
Komisyon Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Didem Yılmaz (Üretim Stajı)
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Kağan Okatan (Yönetim Stajı)
Üye: Arş. Gör. Seda Erbayrak 
Üye: Arş Gör. Gökçe Kılıçkaya