Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 Öğretim Üyeleri Gelişim Kuleye Taşındı
Değerli Öğrenciler,

Endüstri Mühendisliği Öğretim üyeleri Gelişim Kule 18 ve 19. katlara taşınmıştır. 

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Araştırma Görevlileri 18. kattadır.

Bilginize.