Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 Staj Defterleri ve Sunumunun CD içinde teslimi
Değerli Öğrenciler,
 
Bölüme ayrıca teslim edilecek staj defterlerinin doldurulmasında bölüm web sitemizin belgeler bölümünde yer alan staj kılavuzunu
(https://panel.gelisim.edu.tr/assets/2018/dokumanlar//6053İGÜ%20End%20Müh%20Böl%20STAJ%20KILAVUZU%20VE%20DEFTERİ-12.04.2017_ffe6b12a55f14696a9c2062f626af4c1.pdf) çok iyi okuyarak bu kılavuza uyunuz. Soruları yanıtlayacak çalışmaları yapınız. Ayrıca
1.       Staj defterinin elektronik kopyası ile
2.       10 dakikalık bir sunumunu (bkz. Kılavuz sayfa 11’de 6 nolu başlık)
cd içinde staj defteriyle teslim etmeniz gerekmektedir.
 
 
İyi çalışmalar
 
Prof Dr Kenan ÖZDEN
İstanbul Gelişim Üniversitesi Müh. ve Mim. Fak.
End. Müh. Bölüm Başkanı