Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 Stajla ilgili açıklamalar
Değerli Öğrenciler,
 
28 Nisan 2021 tarihinde yapılan staj toplantısı ile ilgili önemli noktalar aşağıda özetlenmiştir:
 
-Stajla ilgili detaylı açıklamalar staj yönergesinde mevcut olup öncelikle yönergeyi okumanız gerekmektedir.
 
-Staj yönergesindeki staj süresi değişikliği nedeniyle her öğrenci tabi olduğu staj süresinden ve bunun takibinden kendisi sorumludur. Lütfen Staj Yönergesi MADDE 8 - (2) ve MADDE 13 - (1)’ e bakınız.
 
-2. sınıf sonunda üretim stajı, 3. sınıf sonunda ise yönetim stajı yapmanız gerekmektedir. Sorumlu olduğunuz stajları tamamlamadan mezun olabilmeniz mümkün değildir.
 
-Stajların online olarak yapılması ile ilgili henüz Senato'dan herhangi bir karar çıkmamıştır. 

-Staj başvuruları aksi belirtilmedikçe online olarak yapılacaktır. Bununla ilgili olarak izlemeniz gereken yol için tıklayınız.
 
-Stajınızın sonunda, bununla ilgili aksi bir durum belirtilmediği sürece, Üniversite ve Bölüm formatına uygun iki staj defteri doldurulması gerekmektedir.
 
-Her stajın içerisinde hangi konuların olduğu Bölüm staj kılavuzunun son sayfalarında yer almaktadır.

-Gerek Üniversite ana web sayfası gerekse Bölüm web sayfasında yapılan duyuruları düzenli olarak takip etmeniz staj veya başka konular açısından önemlidir.
 
-Stajla ilgili formlar, staj yönergesi ve hem Bölüm hem de Üniversite formatlı staj defterine erişmek için tıklayınız.