Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği
 Arş. Gör. Nurdan Tüysüz'ün SCI-Expanded İndeksli Yayını Sayı Almıştır
Endüstri Mühendisliği’nde görev yapan Arş. Gör. Nurdan Tüysüz’ün yazar olduğu “Covid-19 Risk Assessment of Occupations Using Interval Type 2 Fuzzy Z-AHP & TOPSIS Methodology” adlı makalesi SCI-Expanded indeksli “Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing" dergisinde yayınlanmak üzere sayı almıştır. Makale ile ilgili bilgilere erişmek için tıklayınız.

Arş. Gör. Nurdan Tüysüz'e bundan sonraki çalışmaları için başarılar dileriz.