Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 Partner Şirket Temsilcileri ile İş birliği Toplantısı Gerçekleştirildi


09.06.2022 tarihinde Endüstri Mühendisliği Bölümü Partner Şirket (Truva Tekstil) Temsilcileri Cenk Gogo ve Seda Akdeniz ile işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.


Bu toplantıda sektörün İGÜ Endüstri Mühendisliği mezunu öğrencilerinden beklentileri ile Endüstri Mühendisliği Bölümünün sektörden beklentileri tartışılmıştır. Eğitim öğretim planındaki ders içeriklerinin sektörün ihtiyaçları doğrultunda güncellenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca öğrencilere staj imkanı sunulması, gelecek eğitim öğretim yılı içerisinde teknik gezilerin yapılabilmesi, temsilcilerin konuçmacı olarak İGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne davet edilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 


PartnerŞirketTemsilcileriToplantısı1