Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
 "CNC Tezgahları" Etkinliği