Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği
 Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavına Başvuracak Öğrencilerimizin Dikkatine
Değerli öğrencilerimiz, 
 
Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavı başvurularında Yaz Stajı derslerinizden de geçmiş olma şartınız aranmaktadır. Stajlar, transkriptinizde AKTS'si olan bir ders niteliğindedir. Bu sebeple, Tek Ders Sınavına başvurmak için stajlarınızı tamamlamış, dosyanızı teslim etmiş olmanız ve dosyanızın onaylanarak not girişinizin yapılmış olması gerekmektedir. 
 
Sınavlarınızda başarılar dileriz.