Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği
 "CNC Tezgahları" Etkinliği