Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği
 Doktora Programı öğrencimiz Silda Ghazi Mohammed DOORI ödüllendirildi


Doktora Programı Öğrencimiz Silda Ghazi Mohammed DOORI, 2021 yılında kütüphaneden en çok ödünç kitap alan öğrenci seçildi.


İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programı öğrencimiz Silda Ghazi Mohammed DOORI, 2021 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi kütüphanesinden en çok ödünç kitap almış öğrenciler arasında yer almıştır. Öğrencimiz 31 Mart günü gerçekleştirilen törende, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nail Öztaş tarafından çeşitli hediyeler ile ödüllendirilmiştir.