Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bilgisayar Laboratuvarları
Bilgisayar laboratuvarları, öğrencilerin programlama, tasarım ve organizasyon alanlarında bilgisayar becerilerini geliştirmeleri amacıyla kullanılmaktadır. 


Bilgisayarlab1


Bilgisayarlab2