Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölüm Komisyonları
Mekatronik Mühendisliği Bölüm Komisyonları
 

KOMİSYON ADI KOMİSYON GÖREVİ KOMİSYON ÜYESİ/ÜYELERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
Bölüm Uyum Komisyonu
(İntibak, Yatay Geçiş,
Dikey Geçiş, Yan Dal, ÇAP)
 
Merkezi yerleştirme ile gelen ve daha önce herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gören, Yan dal, ÇAP, Yatay-Dikey geçiş hakkı kazanmış, Erasmus, Farabi öğrencilerinin geldikleri yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden, öğretim planında yer alan derslere içerik ve kredi açısından eşdeğer olan derslerden muaf tutulması işlemini gerçekleştirir. Başkan:  Prof. Dr. H. Alper ÖZYİĞİT
 
Üye: Dr.Öğr. Üyesi Cansu NOBERİ
 
Üye: Dr.Öğr. Üyesi Kenan ŞENTÜRK
 
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Safar POURABBAS
 
 
e-posta: haozyigit@gelisim.edu.tr
 
e-posta: cnoberi@gelisim.edu.tr
 
e-posta: ksenturk@gelisim.edu.tr
 
e-posta: spourabbas@gelisim.edu.tr
 
Bölüm Özdeğerlendirme Komisyonu Eğitim-Öğretim, Akreditasyon ve diğer akademik çalışmalarla ilgili değerlendirmeleri yapar ve bu konuda önerilerde bulunur. Başkan:  Prof. Dr. H. Alper ÖZYİĞİT
 
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Kenan ŞENTÜRK
 
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Cansu NOBERİ
 
 
e-posta: haozyigit@gelisim.edu.tr
 
e-posta: ksenturk@gelisim.edu.tr
 
e-posta: cnoberi@gelisim.edu.tr
 
   
Bologna Komisyonu Eğitim öğretimde yeniden yapılandırma süreci kapsamında eğitim ve öğretim ilgili süreçlerin yönetilmesini organize eder ve kontrolünü sağlar. Başkan:  Prof. Dr. H. Alper ÖZYİĞİT
               
Üye: Dr.Öğr. Üyesi Safar POURABBAS
 
Üye: Dr.Öğr. Üyesi Cansu NOBERİ
e-posta: haozyigit@gelisim.edu.tr
 
e-posta: spourabbas@gelisim.edu.tr
 
e-posta:  cnoberi@gelisim.edu.tr
Bölüm ABET Koordinatörlüğü ABET’le ilgili dosyaların tamamlanması ve personelin bilgilendirilmesini sağlar. Başkan:  Dr. Öğr. Üyesi Kenan ŞENTÜRK
               
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Cansu NOBERİ
  
e-posta: ksenturk@gelisim.edu.tr
     
e-posta: cnoberi@gelisim.edu.tr
           
Staj Komisyonu Öğrencilerin aldıkları teorik bilgilerin, çeşitli sektörlerdeki uygulama alanlarını görmek amacıyla öğrencilerin yönlendirilmesini ve staj faaliyetlerinin takibini sağlar. Başkan:  Dr. Öğr. Üyesi Kenan ŞENTÜRK
 
Üye:  Prof. Dr. H. Alper ÖZYİĞİT
 
Üye:  Dr. Öğr. Üyesi Cansu NOBERİ
 
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Safar POURABBAS
e-posta:  ksenturk@gelisim.edu.tr
 
e-posta: haozyigit@gelisim.edu.tr
 
e-posta: cnoberi@gelisim.edu.tr
 
e-posta: spourabbas@gelisim.edu.tr
 
   
Erasmus-Socrates-Farabi
Komisyonu
Öğrencilerin belirli dönemlerde yurtdışında ve yurtiçinde farklı bir kurumda eğitim görmesini sağlar ve süreci yönetir. Dönüşte öğrencilerin almış oldukları derslerin eşdeğerlik ve intibaklarının yapılmasını sağlar. Başkan: Dr.Öğr. Üyesi Kenan ŞENTÜRK
 
Üye:  Dr.Öğr. Üyesi Cansu NOBERİ
 
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Safar POURABBAS

e-posta: ksenturk@gelisim.edu.tr
 
e-posta: cnoberi@gelisim.edu.tr
 
e-posta: spourabbas@gelisim.edu.tr
 
 


Anket Hazırlama ve Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme  Komisyonu
 
 
Eğitim-Öğretimle alakalı anket çalışmalarını ve anket sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar. Başkan:  Dr. Öğr. Üyesi Cansu NOBERİ
 
Üye:  Dr. Öğr. Üyesi Kenan ŞENTÜRK
 
Üye: Arş. Gör. Tunay ACIMAN
               
 
e-posta: cnoberi@gelisim.edu.tr
    
e-posta: ksenturk@gelisim.edu.tr
 
e-posta: taciman@gelisim.edu.tr      
 
Müfredat Komisyonu
 
 
Derslerin içerik, kredi, uygulama ve ders saati dağılımları ile kodlarını düzenlemek, derslerin müfredatlara uygunluklarını saptamak, müfredat ve ders tanımı değişikliklerini değerlendirmesini sağlar. Başkan:  Prof. Dr. H. Alper ÖZYİĞİT
 
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Kenan ŞENTÜRK
 
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Cansu NOBERİ
 
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Safar POURABBAS
               
e-posta: haozyigit@gelisim.edu.tr
   
e-posta: ksenturk@gelisim.edu.tr
      
e-posta: cnoberi@gelisim.edu.tr
 
e-posta: spourabbas@gelisim.edu.tr
     
   
Bölüm Tanıtımı ve Sosyal
Etkinlikler
 
 
 
 
 
 

Bölümün, tanıtılması ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.
 
 
 
 
 
 
 
Başkan:  Prof. Dr. H. Alper ÖZYİĞİT
 
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Cansu NOBERİ
 
Üye:  Dr. Öğr. Üyesi Kenan ŞENTÜRK
 
Üye: Dr. Öğr. Üyesi: Safar POURABBAS
 
Üye: Arş. Gör. Tunay ACIMAN

e-posta: haozyigit@gelisim.edu.tr                                                               
e-posta: cnoberi@gelisim.edu.tr
   
e-posta: ksenturk@gelisim.edu.tr
 
e-posta: spourabbas@gelisim.edu.tr
 
e-posta: taciman@gelisim.edu.tr
   
 
 
Bölüm Kalite Komisyonu Bölümdeki akademik ve idari hizmetlerin değerdirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Safar POURABBAS

Üye: Arş. Gör. Tunay ACIMANe-posta: spourabbas@gelisim.edu.tr

e-posta: taciman@gelisim.edu.tr