Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümümüzün Tarihçesi
Kurucu “Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı” tarafından 2008 yılında, “İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu” adında meslek yüksekokulu kurmak üzere girişimde bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 08/07/2008 tarih ve 17261 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 14/07/2008 tarihinde 2547 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesine göre meslek yüksekokulu kurulmuş ve eğitim-öğretime başlamıştır. 17/02/2011 tarih ve 6114 sayılı Kanunla “İstanbul Gelişim Üniversitesi” kurularak, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında aralarında mekatronik mühendisliği bölüm başkanlığının da bulunduğu 6 Fakülte, 1 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 2 Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ilk öğrencilerini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında almıştır. Bölüm programın müfredatı AKTS sistemi ile uyumlu olacak şekilde oluşturulmuştur. Mekatronik mühendisliği bölümü ilk mezunlarını 2014-2015 eğitim-öğretim yılında vermiştir.