Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Haberleşme ve Mikroişlemci Laboratuvarı
Mikroişlemciler ve Haberleşme Laboratuvarı, öğrencilerin mikroişlemciler, haberleşme bilgisini uygulamalı olarak kavraması için kullanılmaktadır.


h11

h1

h2

h3

h4