Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (İngilizce)
 Mimari Tasarım Derslerinin Bütünleme Sınavı Hakkında
Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Madde 23 B bendine göre ( Madde 23 b)  Teorik ders saati bulunmayan arazi çalışması, bitirme çalışması, bitirme projesi, mezuniyet tezi, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar, alan uygulaması, klinik uygulamalar, pratik eğitimler gibi dersler için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mezuniyet durumundaki öğrenciler için tek ders ve not yükseltme sınavları yapılmaz. Bu durumlarda öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, değerlendirme ölçütlerinin usul ve esasları Senatoca çıkarılan yönerge esaslarına göre hesaplanır.

Aşağıda belirtilen ve teorik dersi saati olmayan derslerde bütünleme sınavı bulunmamaktadır.


Mimari Tasarım I - MIM209

Mimari Tasarım II - MIM202

Mimari Tasarım III - MIM309

Mimari Tasarım IV - MIM302

Mimari Tasarım V - MIM415

Diploma Projesi - MIM420

Architectural Design I - ARC209 

Architectural Design II - ARC202

Architectural Design III - ARC309

Architectural Design IV - ARC302

Architectural Design V - ARC415

Diploma Project - ARC420