Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (İngilizce)
 "Mimarlığa Merhaba" kente yayılıyor!
“Kentte Mimarlığa Merhaba” Buluşması, kentlileri mimarlık ve tasarım ile buluşturuyor. 30 Ekim Pazar tüm güne yayılan gezi, atölye, söyleşi, imza günü, film gösterimi gibi etkinlikleri kapsayacak olan buluşmaya, katılımcı ve izleyici olarak tüm öğrencilerinizi ve akademisyenleri bekliyoruz! 
 
*Etkinlik, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ev sahipliği ve iş birliğinde Binat Mimarlık Medya Grubu tarafından organize edilmektedir.
 
30 Ekim Pazar tüm güne yayılan etkinlikleri kapsayacak olan “Kentte Mimarlığa Merhaba” buluşması, şu tür soruları tartışmaya açacak:
  • İstanbul’da yaşayanlar olarak kentimizi ne kadar tanıyoruz? 
  • Kentin şekillenmesinde önemli bir rol oynayan mimarlığın ne kadar farkındayız? 
  • Mimarlığı ne kadar bilmeli, mimarlıktan ne kadar anlamalıyız? 
  • Herkes için mimarlık, kentliyi, kente gelenleri, sokak hayvanlarını, doğayı, tarihi kapsayabilir mi? 
  • İyi mimarlık ve kent nasıl bir araya gelir? 
 
Katılım ücretsizdir. 

Ücretsiz kaydolmak için tıklayınız.