Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (İngilizce)
 Mimarlık ve Tasarım Kulübü Oryantasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Katılımcılara, Mimarlık ve Tasarım Kulübü tarafından, 2022-2023 dönemi yönetim kurulu ve öğrenci temsilcilerinin çalışmalarını tanıtmak üzere, Türkçe ve İngilizce dillerinde sunum yapılmıştır. Kulüp danışmanı Öğr. Gör. Burak Kaan Yılmazsoy'un, SKS Müdürü Selim Öğüt’ün, Mimarlık (Türkçe) Bölümü ve Mimarlık (İngilizce) Bölümü öğrencilerinin önemli sayıda katılımlarıyla oryantasyon toplantısı Kulüp Başkanı Enes Göçen ve Kulüp Başkan Yardımcısı Esma Nur Gündüz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda ele alınan konu başlıkları:
  • Mimarlık Kulübü tanıtımı,
  • Yönetimde ki bu sene görev alanlar,
  • Geçen sene ve önceki senelerde neler yapıldı,
  • Bu dönem hedefleri,
  • Öğrencilerin görüş ve istekleri,
  • Dilek ve temenniler.