Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (İngilizce)
 2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayı Duyuru
İklim değişikliği ile mücadele ve farkındalık çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi gereken ‘Sıfır Enerjili Binalar ve İklim Değişikliği’ temalı çalıştay, farklı üniversitelerden gelecek mimarlık öğrencilerinin bu konudaki farkındalılıklarını arttırmak, tasarım yaklaşımlarında sıfır enerjili bütüncül bakış açısı benimsemelerini sağlamak hedeflenmektedir. Mimaride enerji alanında etkin çalışmalar yapan öğretim üyeleri ve sektörden uzmanların yapacağı sunumlar ve atölye çalışması ile tamamlanacak olan çalıştay, mimarlık bölümü lisans 3. ve 4. sınıfı öğrencilerinin katılımına açık olacaktır. Çalıştay süresince katılımcıların verilecek bir tasarım problemi üzerinden sıfır enerji yaklaşımlı özgün çözümler üretmesi amaçlanmaktadır.


2. Mimarlık ve Enerji Çalıştayı'na katılım koşulları ve diğer detaylar için tıklayınız.