Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık
 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Olarak K Bloğa TAŞINDIK
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Bölüm Başkanlıkları ve Hocaları K Blok 18 ve 19. katlara taşınmıştır.
Dekanlık Ofislerini 19. Katta 
Bölüm Başkanlığı Ofislerini 18. Katta bulabilirsiniz.